धर्म/संस्कृति Archives - Page 7 of 31 - Himal Post Himal Post
  • १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Sep 29 2023
Logo

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८१)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अंह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।।१४।। बस्छू प्राण, अपान वायु सँग ली सब् प्राणीका देहमा पाचक् अग्नि बनी पकाउँछु म नै सब् खाद्य

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८०)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्।।५।। जुन् योगी अभिमान, मोह, ममता, आसक्तिले शून्य छन् आत्मामा स्थिर, कामनारहित छन्, आफैँ त्यसै तुष्ट छन्। सुख्‌दुःख्

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७९)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।।१।। आज्ञा भो अनि कृष्णको सुन सखे ! एकाग्र भै मन् दिई यो संसार

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७८)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणनेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचरः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते।।२१।। सोध्छन् अर्जुन कृष्णसाथ भगवन् ! सत्त्वादि तीनै गुण के गर्दा जितिइन्छ, औ विजयीमा पाइन्छ के लक्षण। के

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७७)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत।।११।। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।।१२।। जैले हुन्छ प्रकाश यस् शरीरका सर्वेन्द्रिय द्वारमा तैले सम्झनुपर्छ

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७६)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाचः परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः।।१।। इदं ज्ञानमुपाश्रितत्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।।२।। जुन्

मासुको पोष्टरमा गाई, हिन्दूत्वमाथि प्रहार

काठमाडौं । गाईको विषयलाई लिएर आज एकाएक सामाजिक सञ्जाल तात्यो । पशु सेवा विभागले दसैंलाई लक्षित गर्दै एउटा पोस्टर सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा लेखिएको थियो ‘बधशालादेखि भान्सासम्म स्वस्थ र स्वच्छ

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७५)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।।२७।। समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।।२८।। ईश्वर् एक छ प्राणवन्त सबमा,

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७४)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उपावपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवम्।।१९।। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।।२०।। हे अर्जुन् दुइटै पुरुष् र प्रकृति जान्नू अनादी भनि

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७३)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।।११।। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।।१२।। ईश्वर् नै प्रतिपाद्य बुझ्नु बनिनु अध्यात्मको चिन्तक यो नै ज्ञान गनिन्छ हुन् अरू

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७२)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरा।।५।। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।।६।। पृथ्वी, जल् अनि तेज, वायु, नभ यी पाँचै

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७१)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।।१।। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मत।।२।। आज्ञा